Odstranění dvojitých uvozovek z řetězce v jazyce JavaScript-Příklady kódu

Radu TM

Odstranění dvojitých uvozovek z řetězce v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

var str = 'Ahoj, "světe"!';

// Odstranění dvojitých uvozovek z řetězce
str = str.replace(/\"/g, "");

console.log(str); // Ahoj, světe!

0

36.842

Odstranění dvojitých uvozovek z řetězce v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const str = "\"odstranit dvojité uvozovky z tohoto řetězce\"";

// použít vestavěnou metodu "replace" pro odstranění dvojitých uvozovek z řetězce
const newStr = str.replace(/"/g, '');

// vypíše upravený řetězec do konzoly
console.log(newStr); // => odstranit dvojité uvozovky z tohoto řetězce

0

36.842

Související dotazy JavaScript

Poslední JavaScript dotazů

Prozradit příklady kódu podle kategorií