Odstranění nulových hodnot z objektu v jazyce Javascript-Příklady kódu

Radu TM

Odstranění nulových hodnot z objektu v jazyce Javascript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const obj = {
 foo: '🍎',
 bar: '🍌',
 baz: null,
 qux: undefined,
};

// iterovat přes vlastní vyjmenovatelné vlastnosti objektu.
for (const key of Object.keys(obj)) {
 // pokud je hodnota vlastnosti null, smažte ji.
 if (obj[key] === null) {
  delete obj[key];
 }
}

console.log(obj);
// { foo: '🍎', bar: '🍌' }

0

34.063

Odstranění nulových hodnot z objektu v jazyce Javascript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const obj = {
 name: 'John',
 age: null,
 job: 'teacher',
 city: null
};

// použít smyčku for
for (let key in obj) {
 if (obj[key] === null) {
  delete obj[key];
 }
}

// použít Object.keys()
const obj = {
 name: 'John',
 age: null,
 job: 'teacher',
 city: null
};

const newObj = Object.keys(obj).reduce((acc, key) => {
 if (obj[key]) {
  acc[key] = obj[key];
 }
 return acc;
}, {});

console.log(newObj); // { name: 'John', job: 'teacher' }

0

34.063

Odstranění nulových a nedefinovaných hodnot z objektu v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const removeNullAndUndefinedValuesFromObject = obj => {
 // vrátí nový objekt pouze s pravdivými hodnotami
 return Object.keys(obj)
  .filter(key => obj[key])
  .reduce((acc, key) => {
   // zkopírovat každou pravdivou hodnotu do nového objektu
   acc[key] = obj[key];
   return acc;
  }, {});
};

// vzhledem k tomuto objektu
const obj = {
 a: 1,
 b: null,
 c: undefined,
 d: 'hi'
};

console.log(removeNullAndUndefinedValuesFromObject(obj));
// { a: 1, d: 'hi' }

0

23.330

Odstranění nulových a nedefinovaných hodnot z objektu v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const removeNullAndUndefinedValues = (obj) => {
 // vytvořit nový objekt, do kterého se uloží hodnoty
 const newObj = {};
 // smyčka nad každým klíčem
 for (const [key, value] of Object.entries(obj)) {
  // pokud hodnota není null nebo undefined, přidá ji do nového objektu
  if (value !== null && value !== undefined) {
   newObj[key] = value;
  }
 }
 // vrátit nový objekt
 return newObj;
};

0

23.330

Související dotazy JavaScript

Poslední JavaScript dotazů

Prozradit příklady kódu podle kategorií