Odstranění všech nedefinovaných hodnot z objektu v jazyce JavaScript-Příklady kódu

Radu TM

Odstranění všech nedefinovaných hodnot z objektu v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const obj = {
 name: '🐶',
 age: undefined,
 color: 'brown',
 weight: undefined
};

// odstranit všechny nedefinované hodnoty z obj
Object.keys(obj).forEach(key => obj[key] === undefined && delete obj[key]);

console.log(obj); // { name: '🐶', color: 'brown' }

0

37.679

Odstranění všech nedefinovaných hodnot z objektu v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const obj = {
 name: 'John',
 age: undefined,
 gender: 'male'
};

// odstraní z objektu všechny nedefinované hodnoty
Object.keys(obj).forEach(key => obj[key] === undefined && delete obj[key]);

console.log(obj);
// { name: 'John', gender: 'male' }

0

37.679

Odstranění nulových a nedefinovaných hodnot z objektu v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const removeNullAndUndefinedValuesFromObject = obj => {
 // vrátí nový objekt pouze s pravdivými hodnotami
 return Object.keys(obj)
  .filter(key => obj[key])
  .reduce((acc, key) => {
   // zkopírovat každou pravdivou hodnotu do nového objektu
   acc[key] = obj[key];
   return acc;
  }, {});
};

// vzhledem k tomuto objektu
const obj = {
 a: 1,
 b: null,
 c: undefined,
 d: 'hi'
};

console.log(removeNullAndUndefinedValuesFromObject(obj));
// { a: 1, d: 'hi' }

0

15.736

Odstranění nulových a nedefinovaných hodnot z objektu v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const removeNullAndUndefinedValues = (obj) => {
 // vytvořit nový objekt, do kterého se uloží hodnoty
 const newObj = {};
 // smyčka nad každým klíčem
 for (const [key, value] of Object.entries(obj)) {
  // pokud hodnota není null nebo undefined, přidá ji do nového objektu
  if (value !== null && value !== undefined) {
   newObj[key] = value;
  }
 }
 // vrátit nový objekt
 return newObj;
};

0

15.736

Související dotazy JavaScript

Poslední JavaScript dotazů

Prozradit příklady kódu podle kategorií