Odstranění všeho za určitým znakem v jazyce JavaScript-Příklady kódu

Radu TM

Odstranění všeho za určitým znakem v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const removeEverythingAfterSpecificCharacter = (str, character) => {
  // použijeme metodu `.indexOf()`, abychom zjistili index znaku, za kterým chceme odstranit vše.
  const index = str.indexOf(character);
  // pokud znak v řetězci nenajdeme, vrátíme původní řetězec
  if (index === -1) {
    return str;
  }
  // v opačném případě vrátíme řetězec až do indexu znaku
  return str.substring(0, index);
};

// můžeme tuto funkci použít takto:
const str = 'Ahoj, světe!';

console.log(removeEverythingAfterSpecificCharacter(str, '!'));
// outputs: "Ahoj, světe"

0

38.516

Odstranění všeho za určitým znakem v jazyce JavaScript

JavaScript od Radu TM June 23, 2022

const str = "Toto je řetězec! 🔥";

// Získat index znaku
const index = str.indexOf("!");

// Odstranění všeho, co následuje za znakem
const newStr = str.slice(0, index);

console.log(newStr); // Toto je řetězec!

0

38.516

Související dotazy JavaScript

Poslední JavaScript dotazů

Prozradit příklady kódu podle kategorií