Fjern alt efter et bestemt tegn i JavaScript-Eksempler på kode

Victor Talmacinschi

Fjern alt efter et bestemt tegn i JavaScript

JavaScript af Victor Talmacinschi June 23, 2022

const removeEverythingAfterSpecificCharacter = (str, character) => {
  // bruger vi metoden `.indexOf()` til at finde indekset for det tegn, som vi ønsker at fjerne alt efter
  const index = str.indexOf(character);
  // hvis tegnet ikke findes i strengen, returnerer vi den oprindelige streng
  if (index === -1) {
    return str;
  }
  // ellers returnerer vi strengen op til indekset for tegnet
  return str.substring(0, index);
};

// kan vi bruge denne funktion på følgende måde:
const str = 'Hej, verden!';

console.log(removeEverythingAfterSpecificCharacter(str, '!'));
// outputs: "Hej, verden"

0

39.094

Fjern alt efter et bestemt tegn i JavaScript

JavaScript af Victor Talmacinschi June 23, 2022

const str = "Dette er en streng! 🔥";

// Hent indekset for tegnet
const index = str.indexOf("!");

// Fjern alt efter tegnet
const newStr = str.slice(0, index);

console.log(newStr); // Dette er en streng!

0

39.094

Relaterede forespørgsler JavaScript

Seneste JavaScript forespørgsler

Udfordre kodeeksempler efter kategorier