Sådan erstatter du enkelte med dobbelte anførselstegn i JavaScript-Eksempler på kode

Victor Talmacinschi

Sådan erstatter du enkelte med dobbelte anførselstegn i JavaScript

JavaScript af Victor Talmacinschi June 23, 2022

const str = "Jeg er en '🐨'";

// ved hjælp af .replace()
const newStr = str.replace(/'/g, '"');

console.log(newStr); // Jeg er en "🐨"

0

39.320

Sådan erstatter du enkelte med dobbelte anførselstegn i JavaScript

JavaScript af Victor Talmacinschi June 23, 2022

// Sådan erstatter du enkelte med dobbelte anførselstegn i JavaScript
const str = "Jeg er en banan '🍌'";

const newStr = str.replace(/'/g, '"');

console.log(newStr); // logs: Jeg er en banan "🍌"

0

39.320

Sådan erstatter du dobbelte med enkelte anførselstegn i JavaScript

JavaScript af Victor Talmacinschi June 23, 2022

const input = "Jeg bruger \"citater\" i denne streng";

// vi ønsker at erstatte de dobbelte anførselstegn med enkelte anførselstegn
// så vi opretter en regex, der passer til dobbelte anførselstegn
const regex = /"/g;

// og vi bruger metoden .replace() til at erstatte dem med enkelte anførselstegn
const output = input.replace(regex, "'");

// og nu indeholder output-variablen strengen med enkelte anførselstegn
console.log(output); // Jeg bruger 'citater' i denne streng

0

25.480

Sådan erstatter du dobbelte med enkelte anførselstegn i JavaScript

JavaScript af Victor Talmacinschi June 23, 2022

const str = "Sådan erstattes \"Double\" med enkelte anførselstegn i JavaScript";

// ved hjælp af regex
str.replace(/"/g, "'");

// ved hjælp af indbyggede metoder
str.split('"').join("'");

0

25.480

Relaterede forespørgsler JavaScript

Seneste JavaScript forespørgsler

Udfordre kodeeksempler efter kategorier