Poista kaikki tietyn merkin jälkeen JavaScriptissä-Esimerkkipohjat

Victor Talmacinschi

Poista kaikki tietyn merkin jälkeen JavaScriptissä

JavaScript tekijältä Victor Talmacinschi June 23, 2022

const removeEverythingAfterSpecificCharacter = (str, character) => {
  // käytämme `.indexOf()` -menetelmää löytääksemme sen merkin indeksin, jonka jälkeen haluamme poistaa kaiken.
  const index = str.indexOf(character);
  // jos merkkiä ei löydy merkkijonosta, palautamme alkuperäisen merkkijonon.
  if (index === -1) {
    return str;
  }
  // muussa tapauksessa palautamme merkkijonon merkin indeksiin asti.
  return str.substring(0, index);
};

// voimme käyttää tätä funktiota näin:
const str = 'Hei, maailma!';

console.log(removeEverythingAfterSpecificCharacter(str, '!'));
// outputs: "Hei, maailma"

0

39.889

Poista kaikki tietyn merkin jälkeen JavaScriptissä

JavaScript tekijältä Victor Talmacinschi June 23, 2022

const str = "Tämä on merkkijono! 🔥";

// Hae merkin indeksi
const index = str.indexOf("!");

// Poista kaikki merkin jälkeen
const newStr = str.slice(0, index);

console.log(newStr); // Tämä on merkkijono!

0

39.889

Aiheeseen liittyvät JavaScript-kyselyt

Viimeisimmät JavaScript kyselyt

Selaa esimerkkejä kategorioittain