Alles verwijderen na een specifiek teken in JavaScript-Codevoorbeelden

Victor Talmacinschi

Alles verwijderen na een specifiek teken in JavaScript

JavaScript door Victor Talmacinschi June 23, 2022

const removeEverythingAfterSpecificCharacter = (str, character) => {
  // gebruiken we de `.indexOf()` methode om de index te vinden van het teken waar we alles achter willen verwijderen
  const index = str.indexOf(character);
  // als het teken niet in de string wordt gevonden, geven we de originele string terug
  if (index === -1) {
    return str;
  }
  // anders geven we de string terug tot aan de index van het teken
  return str.substring(0, index);
};

// kunnen we deze functie als volgt gebruiken:
const str = 'Hallo, wereld!';

console.log(removeEverythingAfterSpecificCharacter(str, '!'));
// outputs: "Hallo, wereld"

0

31.162

Alles verwijderen na een specifiek teken in JavaScript

JavaScript door Victor Talmacinschi June 23, 2022

const str = "Dit is een string! 🔥";

// Verkrijg de index van het teken
const index = str.indexOf("!");

// Verwijder alles na het teken
const newStr = str.slice(0, index);

console.log(newStr); // Dit is een string!

0

31.162

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie