Autocompleteren uitschakelen in React-Codevoorbeelden

Radu TM

Autocompleteren uitschakelen in React

JavaScript door Radu TM June 16, 2022

import React, { useState } from 'react';

const App = () => {
 // initiële status voor invoerwaarde
 const [value, setValue] = useState('');

 return (
  <div>
   <input
    type="text"
    // stel de waarde van de invoer in op de waarde in de status
    value={value}
    // pas de status aan wanneer de invoerwaarde wijzigt
    onChange={e => setValue(e.target.value)}
    // Teken een horizontale lijn in React0
    autoComplete="off"
   />
  </div>
 );
};

export default App;

0

20.904

Autocompleteren uitschakelen in React

JavaScript door Radu TM June 16, 2022

import React, { useState } from 'react';

function App() {
 // stel de toestand in voor of invoer automatisch aanvullend is of niet
 const [isAutoCompleteable, setIsAutoCompleteable] = useState(true);

 return (
  <div>
   <label>
    <input
     type="checkbox"
     // wanneer het selectievakje wordt aangeklikt, wijzigt de toestand voor isAutoCompleteable
     onClick={() => setIsAutoCompleteable(!isAutoCompleteable)}
    />
    Schakel automatisch aanvullen uit
   </label>
   <br />
   <br />
   <input
    autoComplete={isAutoCompleteable ? 'on' : 'off'}
   />
  </div>
 );
}

0

20.904

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie