Detecteer rechtermuisklik in React-Codevoorbeelden

Radu TM

Detecteer rechtermuisklik in React

JavaScript door Radu TM June 16, 2022

import React, { useState, useEffect } from "react";

const RightClickDetector = () => {
 // Gebruik useState om rechtsklikken bij te houden
 const [isRightClick, setIsRightClick] = useState(false);

 // Gebruik useEffect om een ​​/ eventlistener toe te voegen of te verwijderen
 useEffect(() => {
  // Voeg een eventlistener toe bij het opstarten
  document.addEventListener("contextmenu", handleRightClick);
  // Verwijder de eventlistener tijdens het afsluiten
  return () => document.removeEventListener("contextmenu", handleRightClick);
 }, []); // Lege array zorgt ervoor dat het effect alleen wordt uitgevoerd bij opstarten en afsluiten

 const handleRightClick = (e) => {
  e.preventDefault();
  setIsRightClick(true);
 };

 return (
  <div>
   {isRightClick ? (
    <p>Je hebt rechts geklikt!</p>
   ) : (
    <p>Probeer overal op deze pagina rechts te klikken.</p>
   )}
  </div>
 );
};

export default RightClickDetector;

0

19.067

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie