Dubbele aanhalingstekens uit een string verwijderen in JavaScript-Codevoorbeelden

Radu TM

Dubbele aanhalingstekens uit een string verwijderen in JavaScript

JavaScript door Radu TM June 23, 2022

var str = 'Hallo, "wereld"!';

// Verwijder de dubbele aanhalingstekens uit de string
str = str.replace(/\"/g, "");

console.log(str); // Hallo, wereld!

0

29.194

Dubbele aanhalingstekens uit een string verwijderen in JavaScript

JavaScript door Radu TM June 23, 2022

const str = "\"verwijder dubbele aanhalingstekens uit deze string\"";

// gebruik de ingebouwde methode "replace" om dubbele aanhalingstekens uit de string te verwijderen
const newStr = str.replace(/"/g, '');

// de gewijzigde string op de console afdrukken
console.log(newStr); // => verwijder dubbele aanhalingstekens uit deze string

0

29.194

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie