Eigenschap verwijderen uit alle objecten in array in JavaScript-Codevoorbeelden

Radu TM

Eigenschap verwijderen uit alle objecten in array in JavaScript

JavaScript door Radu TM June 23, 2022

var arr = [
 {
  name: '🐶',
  properties: {
   type: 'dog',
   color: 'brown',
   size: 'medium'
  }
 },
 {
  name: '🐱',
  properties: {
   type: 'cat',
   color: 'black',
   size: 'small'
  }
 }
];

// itereer over elk object in de array
arr.forEach(function(obj) {
 // controleer of het object een eigenschap met de naam "properties" heeft
 if (obj.hasOwnProperty('properties')) {
  // verwijder de eigenschap "properties" van het object
  delete obj.properties;
 }
});

0

28.029

Eigenschap verwijderen uit alle objecten in array in JavaScript

JavaScript door Radu TM June 23, 2022

var arr = [
 {
  name: "🐶",
  properties: ["cute", "friendly"]
 },
 {
  name: "🐱",
  properties: ["cute", "aloof"]
 }
];

// itereer over elk object in de array
arr.forEach(function(obj) {
 // controleer of het object een eigenschap "eigenschappen" heeft
 if (obj.hasOwnProperty("properties")) {
  // itereer over elke eigenschap in de "properties" array
  obj.properties.forEach(function(property) {
   // de "eigenschap" van het object verwijderen
   delete obj[property];
  });
 }
});

0

28.029

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie