Gebruik van de hook useMemo in React-Codevoorbeelden

Victor Talmacinschi

Gebruik van de hook useMemo in React

JavaScript door Victor Talmacinschi June 10, 2022

import React, { useMemo } from 'react';

// onze component
function MyComponent() {
  // useMemo zal alleen de gememoriseerde waarde opnieuw berekenen wanneer een van de
  // afhankelijkheden is gewijzigd
  const memoizedValue = useMemo(() => calculateValue(), [dependency1, dependency2]);
 
  return (
    <div>{memoizedValue}</div>
  );
}
 
// een functie die lang duurt om uit te voeren
function calculateValue() {
  // ...
}

0

25.290

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie