Hoe een nieuwe pagina te renderen in Node.js door express-Codevoorbeelden

Radu TM
Victor Talmacinschi

Hoe een nieuwe pagina te renderen in Node.js door express

JavaScript door Victor Talmacinschi June 10, 2022

const express = require('express');
const app = express();

// route naar de nieuwe pagina te renderen
app.get('/new-page', (req, res) => {
 res.render('new-page');
});

// app luistert op poort 3000
app.listen(3000, () => {
 console.log('Express app listening on port 3000');
});

0

40.815

Hoe vanuit een blogcontainer door te verwijzen naar een nieuwe pagina in React?

JavaScript door Radu TM June 01, 2022

import React, { useState } from 'react';
import { Redirect } from 'react-router-dom';

// blogcontainercomponent
const BlogContainer = () => {
 // maakt redirectstate aan
 const [shouldRedirect, setShouldRedirect] = useState(false);

 // redirect naar nieuwe pagina als shouldRedirect true is
 if (shouldRedirect) {
  return <Redirect to="/new-page" />
 }

 // rendeert blogcontainer
 return (
  <div>
   <h1>Blog Container</h1>
   <p>Dit is de blogcontainer.</p>
   <button onClick={() => setShouldRedirect(true)}>
    Redirect naar nieuwe pagina
   </button>
  </div>
 );
};

export default BlogContainer;

0

11.610

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie