Hoe een String op N teken in JavaScript te snijden-Codevoorbeelden

Victor Talmacinschi
Radu TM

Hoe een String op N teken in JavaScript te snijden

JavaScript door Radu TM June 17, 2022

// Deze functie geeft een nieuwe string met het opgegeven aantal karakters van het einde afgesneden

function trimString(str, num) {
 // Als de string korter is dan het opgegeven nummer, geeft de string dan terug
 if (str.length <= num) {
  return str;
 }
 // Anders wordt een nieuwe string met de laatste num-karakters verwijderd
 return str.slice(0, -num);
}

0

33.607

Hoe een String te snijden tot N tekens in JavaScript

JavaScript door Victor Talmacinschi June 17, 2022

// Trim een string tot het aantal opgegeven karakters in JavaScript

function trimString(str, num) {
 // Controleer of de string langer is dan het aantal opgegeven karakters
 if (str.length > num) {
  // Zo ja, trim de string tot het aantal opgegeven karakters
  return str.substring(0, num);
 }
 // Als de string niet langer is dan het aantal opgegeven karakters, return de string
 return str;
}

0

14.516

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie