Som een eigenschap op in een array van objecten in JavaScript-Codevoorbeelden

Radu TM

Som een eigenschap op in een array van objecten in JavaScript

JavaScript door Radu TM β€’ June 23, 2022

// gegeven een array van objecten:
const arrOfObjects = [
 { name: 'πŸ‘©πŸ½β€πŸ’»', age: 20, job: 'software-ingenieur' },
 { name: 'πŸ§‘πŸΌβ€πŸš€', age: 40, job: 'astronaut' },
 { name: 'πŸ§‘πŸ½β€πŸš’', age: 50, job: 'brandweerman' }
];

// definieer een functie om een eigenschap in de matrix op te tellen:
const sumProperty = (arr, property) => {
 // definieer een variabele om de som in op te slaan:
 let sum = 0;

 // iterate over de array:
 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  // de eigenschap van elk object in de array openen en optellen bij de som:
  sum += arr[i][property];
 }

 // geef de som terug:
 return sum;
};

// gegeven een array van objecten:0
const totalAges = sumProperty(arrOfObjects, 'age');

// => 120

0

32.865

Som een eigenschap op in een array van objecten in JavaScript

JavaScript door Radu TM β€’ June 23, 2022

const arr = [
 { name: '🍎', count: 2 },
 { name: 'πŸ‡', count: 3 },
];

// tel de "count" eigenschap in elk object op
let totalCount = 0;
arr.forEach(obj => {
 totalCount += obj.count;
});

console.log(totalCount); // 5

0

32.865

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie