Versturen van Jquery-formulier-Codevoorbeelden

Victor Talmacinschi

Versturen van Jquery-formulier

JavaScript door Victor Talmacinschi June 10, 2022

$("#formID").submit(function(event){
   //formulierinzending uitschakelen
   event.preventDefault();
   
   //alle formuliergegevens ophalen 
   var formData = new FormData($(this)[0]);
   
   $.ajax({
     url: 'process.php',
     type: 'POST',
     data: formData,
     async: false,
     cache: false,
     contentType: false,
     processData: false,
     success: function (returndata) {
        alert(returndata);
     }
   });
   
   return false;
});

0

25.472

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie