Vervang een element in een array in JavaScript-Codevoorbeelden

Radu TM

Vervang een element in een array in JavaScript

JavaScript door Radu TM June 17, 2022

// dit is een array van emoji-fruit
var emojiFruits = ["🍉", "🍊", "🍋", "🍌", "🍍", "🍎", "🍏", "🍐", "🍒", "🍓"];

// dit is het element dat we willen vervangen
var newElement = "🍇";

// dit is de index van het element dat we willen vervangen
var index = 0;

// vervang het element op de opgegeven index door het nieuwe element
emojiFruits[index] = newElement;

// log de bijgewerkte array naar de console
console.log(emojiFruits);

0

20.783

Vervang een element in een array in JavaScript

JavaScript door Radu TM June 17, 2022

// een array van emoji-fruit
var fruits = ["🍎", "🍊", "🍋"];

// vervang het element op index 1 (het tweede element) door "🍌" (banaan)
fruits[1] = "🍌"; 

console.log(fruits); // ["🍎", "🍌", "🍋"]

0

20.783

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie