Verwijder duplicaten in JS Array-Codevoorbeelden

Radu TM

Verwijder duplicaten in JS Array

JavaScript door Radu TM June 10, 2022

function removeDuplicates(arr) {
 // maak een lege array aan
 var newArr = [];
 // doorlopen de invoer array
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  // als het element nog niet in de nieuwe array staat
  if (newArr.indexOf(arr[i]) === -1) {
   // voeg het dan toe aan de nieuwe array
   newArr.push(arr[i]);
  }
 }
 // geef de nieuwe array terug
 return newArr;
}

0

19.638

Verwijder duplicaten in JS Array

JavaScript door Radu TM June 10, 2022

const values = [3, 1, 3, 5, 2, 4, 4, 4];
const removeDupes = (array) => {return [...new Set(array)]};
console.log(removeDupes(values)); //[ 3, 1, 5, 2, 4 ]

0

19.638

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie