Waarde- en standaardwaardehaken in React Native-Codevoorbeelden

Victor Talmacinschi

Waarde- en standaardwaardehaken in React Native

JavaScript door Victor Talmacinschi June 10, 2022

//Dit is een eenvoudig voorbeeld van een waarde- en setwaardehaken in React Native
import React, { useState } from 'react';
import { Text, View, TextInput } from 'react-native';

export default function App() {
 // Declareer een nieuwe statusvariabele, die we 'count' noemen
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <View style={{flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center"}}>
   <Text>You clicked {count} times</Text>
   <TextInput
    style={{ height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1 }}
    // Gebruik de variabele 'count' als waarde
    value={count}
    // Stel de waarde van de variabele 'count' in op de invoertekst
    onChangeText={(text) => setCount(text)}
   />
  </View>
 );
}

0

23.761

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie