Wijzig lettertypekleur in React-Codevoorbeelden

Radu TM

Wijzig lettertypekleur in React

JavaScript door Radu TM June 16, 2022

import React, { useState } from "react";

//Component om de tekstkleur te wijzigen
const ChangeColor = () => {
 //useState-hook om de tekstkleur vast te houden
 const [color, setColor] = useState("red");

 //functie om de kleurwijziging te behandelen
 const handleChange = (e) => {
  setColor(e.target.value);
 };

 return (
  <div>
   <h1 style={{ color: color }}>Dit is een kop</h1>
   <p style={{ color: color }}>Dit is een alinea.</p>
   <input type="text" onChange={handleChange} />
  </div>
 );
};

export default ChangeColor;

0

19.504

Gerelateerde JavaScript-zoekopdrachten

Laatste JavaScript-zoekopdrachten

Verkennen codevoorbeelden per categorie