Usuń wszystko po określonym znaku w JavaScript-Przykłady kodu

Radu TM

Usuń wszystko po określonym znaku w JavaScript

JavaScript przez Radu TM June 23, 2022

const removeEverythingAfterSpecificCharacter = (str, character) => {
  // używamy metody `.indexOf()`, aby znaleźć indeks znaku, po którym chcemy usunąć wszystko
  const index = str.indexOf(character);
  // jeśli znak nie zostanie znaleziony w łańcuchu, zwracany jest oryginalny łańcuch
  if (index === -1) {
    return str;
  }
  // w przeciwnym razie zwracany jest łańcuch do indeksu znaku
  return str.substring(0, index);
};

// możemy użyć tej funkcji w następujący sposób:
const str = 'Witaj, świecie!';

console.log(removeEverythingAfterSpecificCharacter(str, '!'));
// outputs: "Witaj, świecie"

0

38.547

Usuń wszystko po określonym znaku w JavaScript

JavaScript przez Radu TM June 23, 2022

const str = "To jest sznurek! 🔥";

// Uzyskaj indeks znaku
const index = str.indexOf("!");

// Usuń wszystko, co znajduje się po znaku
const newStr = str.slice(0, index);

console.log(newStr); // To jest sznurek!

0

38.547

Powiązane zapytania JavaScript

Najnowsze zapytania JavaScript

Przeglądaj przykłady kodu według kategorii