Eliminarea duplicatilor în JS Array-Exemple de cod

Victor Talmacinschi

Eliminarea duplicatilor în JS Array

JavaScript de Victor Talmacinschi June 10, 2022

function removeDuplicates(arr) {
 // creează un array gol
 var newArr = [];
 // iterează prin array-ul de intrare
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  // dacă elementul nu există deja în noul array
  if (newArr.indexOf(arr[i]) === -1) {
   // adaugă-l la noul array
   newArr.push(arr[i]);
  }
 }
 // returnează noul array
 return newArr;
}

0

22.256

Eliminarea duplicatilor în JS Array

JavaScript de Victor Talmacinschi June 10, 2022

const values = [3, 1, 3, 5, 2, 4, 4, 4];
const removeDupes = (array) => {return [...new Set(array)]};
console.log(removeDupes(values)); //[ 3, 1, 5, 2, 4 ]

0

22.256

Întrebări conexe JavaScript

Cele mai recente interogări JavaScript

Explorați exemplele de cod pe categorii