Însumarea unei proprietăți într-o matrice de obiecte în JavaScript-Exemple de cod

Radu TM

Însumarea unei proprietăți într-o matrice de obiecte în JavaScript

JavaScript de Radu TM June 23, 2022

const arr = [
 { name: '🍎', count: 2 },
 { name: '🍇', count: 3 },
];

// însumează proprietatea "count" din fiecare obiect
let totalCount = 0;
arr.forEach(obj => {
 totalCount += obj.count;
});

console.log(totalCount); // 5

0

35.879

Însumarea unei proprietăți într-o matrice de obiecte în JavaScript

JavaScript de Radu TM June 23, 2022

// având în vedere o matrice de obiecte:
const arrOfObjects = [
 { name: '👩🏽‍💻', age: 20, job: 'inginer software' },
 { name: '🧑🏼‍🚀', age: 40, job: 'astronaut' },
 { name: '🧑🏽‍🚒', age: 50, job: 'pompier' }
];

// definește o funcție care să însumeze o proprietate din matrice:
const sumProperty = (arr, property) => {
 // definiți o variabilă pentru a stoca suma:
 let sum = 0;

 // iterați peste matrice:
 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  // accesați proprietatea fiecărui obiect din tablou și adăugați-o la sumă:
  sum += arr[i][property];
 }

 // returnează suma:
 return sum;
};

// având în vedere o matrice de obiecte:0
const totalAges = sumProperty(arrOfObjects, 'age');

// => 120

0

35.879

Întrebări conexe JavaScript

Cele mai recente interogări JavaScript

Explorați exemplele de cod pe categorii