Ta bort allt efter ett visst tecken i JavaScript-Kodexempel

Radu TM

Ta bort allt efter ett visst tecken i JavaScript

JavaScript av Radu TM June 23, 2022

const removeEverythingAfterSpecificCharacter = (str, character) => {
  // använder vi metoden `.indexOf()` för att hitta indexet för det tecken som vi vill ta bort allt efter.
  const index = str.indexOf(character);
  // Om tecknet inte hittas i strängen, returnerar vi den ursprungliga strängen.
  if (index === -1) {
    return str;
  }
  // I annat fall returnerar vi strängen upp till tecknets index.
  return str.substring(0, index);
};

// kan vi använda denna funktion på följande sätt:
const str = 'Hej, världen!';

console.log(removeEverythingAfterSpecificCharacter(str, '!'));
// outputs: "Hej, världen"

0

41.705

Ta bort allt efter ett visst tecken i JavaScript

JavaScript av Radu TM June 23, 2022

const str = "Detta är en sträng! 🔥";

// Hämta tecknets index
const index = str.indexOf("!");

// Ta bort allt efter tecknet
const newStr = str.slice(0, index);

console.log(newStr); // Detta är en sträng!

0

41.705

Relaterade JavaScript-förfrågningar

Senaste JavaScript-förfrågningar

Utforska kodexempel efter kategorier