Ta bort dubbla citationstecken från en sträng i JavaScript-Kodexempel

Radu TM

Ta bort dubbla citationstecken från en sträng i JavaScript

JavaScript av Radu TM June 23, 2022

var str = 'Hej, "världen"!';

// Ta bort de dubbla citattecken från strängen
str = str.replace(/\"/g, "");

console.log(str); // Hej, världen!

0

35.358

Ta bort dubbla citationstecken från en sträng i JavaScript

JavaScript av Radu TM June 23, 2022

const str = "\"ta bort dubbla citationstecken från denna sträng\"";

// använda den inbyggda metoden "replace" för att ta bort dubbla citationstecken från strängen
const newStr = str.replace(/"/g, '');

// skriva ut den modifierade strängen på konsolen
console.log(newStr); // => ta bort dubbla citationstecken från denna sträng

0

35.358

Relaterade JavaScript-förfrågningar

Senaste JavaScript-förfrågningar

Utforska kodexempel efter kategorier