Trimma alla strängar i en matris med JavaScript-Kodexempel

Radu TM

Trimma alla strängar i en matris med JavaScript

JavaScript av Radu TM June 23, 2022

// Trimma alla strängar i en matris med JavaScript
const strings = ['  🌟  ', ' 🌟🌟 ', ' 🌟🌟🌟 ', '🌟🌟🌟🌟'];

// Använd .map() för att iterera över matrisen och använd .trim() för att ta bort vitrymden från varje sträng.
const trimmedStrings = strings.map(string => string.trim());

// Den trimmade Strings-matrisen bör nu se ut så här:
// ['🌟', '🌟🌟', '🌟🌟🌟', '🌟🌟🌟🌟']

0

30.529

Trimma alla strängar i en matris med JavaScript

JavaScript av Radu TM June 23, 2022

const trimArray = (arr) => {
 return arr.map((str) => str.trim());
};

// Test
console.log(trimArray([' 🌎 ', '🌍 ', ' 🌏'])); // ['🌎', '🌍', '🌏']

0

30.529

Trimma alla strängar i en matris med JavaScript

JavaScript av Radu TM June 23, 2022

const array = [
 "Hej, världen!",
 " utrymme ",
 "",
 "emoji ",
];

// Trimmar alla strängar i matrisen.
const trimmedArray = array.map((str) => str.trim());

// Skriv ut resultaten.
console.log(trimmedArray);

0

30.529

Relaterade JavaScript-förfrågningar

Senaste JavaScript-förfrågningar

Utforska kodexempel efter kategorier