JavaScript'te belirli Karakterden sonraki her şeyi kaldırın-Kod örnekleri

Victor Talmacinschi

JavaScript'te belirli Karakterden sonraki her şeyi kaldırın

JavaScript tarafından Victor Talmacinschi June 23, 2022

const removeEverythingAfterSpecificCharacter = (str, character) => {
  // sonra gelen her şeyi kaldırmak istediğimiz karakterin indeksini bulmak için `.indexOf()` yöntemini kullanırız
  const index = str.indexOf(character);
  // karakter dizede bulunamazsa, orijinal dizeyi döndürürüz
  if (index === -1) {
    return str;
  }
  // Aksi takdirde, karakterin indeksine kadar olan dizeyi döndürürüz
  return str.substring(0, index);
};

// bu fonksiyonu şu şekilde kullanabiliriz:
const str = 'Merhaba, dünya!';

console.log(removeEverythingAfterSpecificCharacter(str, '!'));
// outputs: "Merhaba, dünya"

0

44.369

JavaScript'te belirli Karakterden sonraki her şeyi kaldırın

JavaScript tarafından Victor Talmacinschi June 23, 2022

const str = "Bu bir ip! 🔥";

// Karakterin indeksini alır
const index = str.indexOf("!");

// Karakterden sonraki her şeyi kaldırın
const newStr = str.slice(0, index);

console.log(newStr); // Bu bir ip!

0

44.369

İlgili JavaScript Sorguları

latest-queries-title

Kod Örneklerini Kategorilere Göre Dene