Читання даних з посилання у JavaScript-Приклади коду

Radu TM

Читання даних з посилання у JavaScript

JavaScript за Radu TM June 10, 2022

// працює на https://www.example.com?name=n1&name=n2
let params = new URLSearchParams(location.search);
params.get('name') // => "n1"
params.getAll('name') // => ["n1", "n2"]

0

31.440

Подібні JavaScript запити

Останні JavaScript запити

Відгуки про код за категоріями