Створіть масив, що містить числа від 1 до N у JavaScript.-Приклади коду

Radu TM

Створіть масив, що містить числа від 1 до N у JavaScript.

JavaScript за Radu TM June 17, 2022

// Підхід 1:
// створити порожній масив
var myArray = [];

// використовувати цикл for для додавання елементів до масиву
for (var i = 1; i <= n; i++) {
  myArray.push(i);
}

// Підхід 2:
// використовувати метод Array.from()
var myArray = Array.from(Array(n).keys()).map(function(x) { return x + 1; });

0

44.831

Створіть масив, що містить числа від 1 до N у JavaScript.

JavaScript за Radu TM June 17, 2022

// створити порожній масив
var numbers = [];

// використовувати цикл for для додавання чисел від 1 до N
for (var i = 1; i <= N; i++) {
  numbers.push(i);
}

// роздрукувати масив
console.log(numbers);

0

44.831

Подібні JavaScript запити

Останні JavaScript запити

Відгуки про код за категоріями