Видалення дублікатів в масиві JS-Приклади коду

Victor Talmacinschi

Видалення дублікатів в масиві JS

JavaScript за Victor Talmacinschi June 10, 2022

function removeDuplicates(arr) {
 // створити порожній масив
 var newArr = [];
 // пройтися по вхідному масиву
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  // якщо елемент не вже є в новому масиві
  if (newArr.indexOf(arr[i]) === -1) {
   // додати його до нового масиву
   newArr.push(arr[i]);
  }
 }
 // повернути новий масив
 return newArr;
}

0

26.614

Видалення дублікатів в масиві JS

JavaScript за Victor Talmacinschi June 10, 2022

const values = [3, 1, 3, 5, 2, 4, 4, 4];
const removeDupes = (array) => {return [...new Set(array)]};
console.log(removeDupes(values)); //[ 3, 1, 5, 2, 4 ]

0

26.614

Подібні JavaScript запити

Останні JavaScript запити

Відгуки про код за категоріями